Regulament Concurs: Brățările se poartă în doi!

MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Concursul se desfăşoară numai online, pe site-ul www.facebook.com, pe pagina “Yes, Milady” accesibilă la adresa https://www.facebook.com/YesMiladyYM
 2. Concursul se desfășoară astfel:
 3. a) Persoanele care doresc să participe la Concurs trebuie să se aboneze la paginile Facebook Yes,Milady, Dinuzete Brățări și MEN’S Collection by Dinuzete prin acțiunea like (în cazul în care nu sunteți abonați), să dea like și share paginii de concurs și să se înscrie prin  formularul de contact disponibil pe pagina Facebook Yes,Milady!
 4. b) Persoanele care doresc să participe la Concurs trebuie să parcurgă toate cele trei etape în vederea validării înscrierii, respectiv “like celor trei pagini Facebook”, “like, share paginii de concurs” şi “înscriere în formularul de concurs”.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Organizatorul concursului este blogul Yes,Milady, cu datele de contact 0748 66 50 36 și mail: contact@yesmilady.com.
 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri Concursul în orice moment al acestuia, şi/sau să schimbe regulile de participare, dar având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe pagina oficială de Facebook Yes, Milady  la adresa https://www.facebook.com/YesMiladyYM. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura online, pe pagina oficială de Facebook a Yes,Milady în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook Yes,Milady  poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/YesMiladyYM.

 PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 1. Concursul va începe la data de 10.11.2016, ora 16:00 și se va desfășura până la data de 01.12.2016, ora 15:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”).
 2. Înainte de începerea Concursului și după încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Concurs.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulamentul Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe pagina de facebook Yes,Milady  disponibilă la adresa  https://www.facebook.com/YesMiladyYM cu minim 24 ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

 DREPTUL DE PARTICIPARE:

 1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reședința în România.
 2. Pentru a participa la Concurs participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • sa dețină cont pe www.facebook.com. În cazul în care participantul nu are cont de Facebook, își poate crea unul accesând site-ul www.facebook.com;
 • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs.

Participantul va participa la prezentul Concurs luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

PREMIILE ACORDATE:

 1. În cadrul acestui Concurs, Organizatorul oferă ca premii 2 brățări unisex din pietre semiprețioase (descrierea este în afișul concursului), prin amabilitatea sponsorului Dinuzete.ro.

 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 1. Extragerea câştigătorului/câştigătoarei va avea loc în data de 01.12.2016, ora 18:00.
 2. În cazul în care primul câştigător nu este valid se va alege din câştigătorii clasaţi pe poziţiile următoare.
 3. Tragerea la sorţi va fi filmată şi postată pe pagina de Facebook Yes,Milady disponibilă la https://www.facebook.com/YesMiladyYM.
 4. Tragerea la sorţi se va realiza prin programul random.org.
 5. Un participant poate câştiga un singur premiu pe întreaga durată a Concursului.
 6. Fiecare câştigător va fi desemnat şi publicat pe Facebook, pe Wall-ul paginii de Facebook a Yes,Milady, în maxim 5 zile de la validarea câştigătorilor.

 CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR:

Pentru a fi validat drept câștigator,  participantul la Concurs trebuie sa îndeplinească condițiile Regulamentului oficial al Concursului.

 ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR:

Numele câștigătorului premiului va fi publicat pe pagina de Facebook a Yes,Milady accesibilă la https://www.facebook.com/YesMiladyYM

 LIMITAREA RĂSPUNDERII:

 1. Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament nu se iau în considerare.
 2. Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.
 3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care câştigătorul îşi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

 FORȚA MAJORĂ:

 1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţă Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
 2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la Concurs pe pagina https://www.facebook.com/YesMiladyYM în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

Regulamentul Oficial al Concursului „Brățările se poartă în doi!” este disponibil gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.yesmilady.com, sectiunea ”Giveaway” și pe https://www.facebook.com/YesMiladyYM.

 

About Author

Daniela

Faceti cunostinta cu autoarea blogului Yes,Milady! Ma numesc Daniela si va voi spune despre tot si despre toate cum nimeni nu va avea curajul sa o faca. Descoperiti-ma cu totul aici.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.